Siirry suoraan sisältöön

Lahdessa kohdattiin läheisiä ja yllätyttiin evankeliumin voimasta

11.-13.6. järjestettiin Varusta Lahti! -viikonloppu Lahden metodistiseurakunnan tiloissa.
 
Kuten muihinkin Varusta Suomi! -viikonloppuihin, tähänkin tapahtumaan on kuulunut viikoittainen rukous paikallisten pastorien ja XEE-tiimin kesken reilu kuukausi ennen ja jälkeen tapahtuman. Rukoukset jatkuvat viikoittain edelleen, ja niissä tuomme Herralle pyynnön evankeliumin pysyvästä hedelmästä Lahden seudulla ja osallistuvien ihmisten ja seurakuntien keskellä.
 
Lopulta seitsemän tiimiä lähti liikkeelle: kaksitoista kurssilaista ja yksitoista tiiminvetäjää. Osallistujina ja tiiminvetäjinä oli luonnollisesti lahtelaisia ja kristittyjä Lahden seudulta, esim. Vääksystä. Lisäksi osallistujia oli Keravalta, Nummelasta ja kokonaiset kaksi tiimiä Viitasaarelta. Kaukaisin osallistuja oli videopuheluin Sri Lankasta. Hän kävi vuonna 2017 viikon aikana järjestetyn XEE-kurssin kotimaassaan.
 
On ilo kokoontua Raamatun keskeisimmän tehtävän ääreen yli kirkkokuntarajojen: paikalla oli osallistujia eri helluntaiseurakunnista, vapaaseurakunnasta ja luterilaisesta kirkosta sekä muutamasta pienemmästä yhteisöstä.
 
Pidän poikkeuksellisena onnistumisena sitä, että tapaamiset todella järjestyivät läheistemme kanssa. Seitsemän tiimiä teki kukin kolme käytännönharjoittelua, ja vain yksi tapaaminen koko viikonlopun aikana oli tuntemattomien kanssa – ja sekin vain koska sovittu tapaaminen peruuntui viime hetkellä. Lisäksi yksi tiimi lopetettuaan keskustelun tuttunsa kanssa aloittivat spontaanisti keskustelun paikalle tulleen miehen kanssa. Tapaamisia järjestyi mm. sisarusten, ystävien ja työkavereiden kanssa. Osa tapaamisista järjestettiin videopuheluina.
 
Kurssilaiset antoivat positiivista palautetta siitä, miten rakentavia keskusteluja käytiin. Moni hämmästyi siitä, miten erinomaisia kysymyksiä keskustelun ohjaamiseen käytettiin. Avointen kysymysten avulla edeten tuputtamisen tunnetta ei aistittu, kuulija aidosti tuli kohdatuksi ja hänen näkemyksensä ymmärretyiksi. Moni toivoi uusintatapaamista. Kurssilaiset kokivat tiiminvetäjien kykenevän ohjailemaan keskustelua niin, että evankeliumi tuli hyvin kirkkaalla tavalla käytyä läpi aina siihen asti, että kuulijalle tarjottiin mahdollisuutta ottaa evankeliumi uskoen vastaan.
 
Jeesuksesta keskusteleminen lähimpien ihmisten kanssa on sitäkin antoisampaa, kun havaitsee, ettei Jumalan sana palaa tyhjänä. Jeesus todella tänäänkin etsii yhtä syntistä ja johdattaa heitä, jotka lähtevät liikkeelle. Kesken erästä tapaamista kohdattava henkilö sai puhelun, jossa kerrottiin hänen lähimmäisensä menehtyneen. Tämä toi iankaikkiset asiat niin lähelle, että hän päätti siirtää uskoen luottamuksensa Jeesuksen varaan. Jotkut jo Jeesukseen uskovat kokivat keskustelun johdosta ymmärtäneensä Jeesuksen sovitustyön niin paljon täsmällisemmin omalle kohdalleen, että tahtoivat uudella varmuudella ja päättäväisyydellä lähteä seuraamaan Häntä.
 
Käytännönharjoitukset tiiminvetäjien johdolla ovat aina keskeisin ahaa-elämysten lähde, ja siksi näitä viikonloppuja ei missään nimessä järjestetä pelkkänä teoriaopetuksena. Mutta myös oppitunneilla koettiin Jumalan puhuttelua. Erityisen ajatuksia herättävänä koettiin opetus evankeliumin viemisestä aloittaen elinpiireistä sekä opetus uuden uskovan vastuullisesta kasvattamisesta. Harvoin opetetaan, ettei päätepysäkki kohdattavan ihmisen kanssa ole suinkaan uskonratkaisu. Mutta vielä harvemmassa opetuksessa tarjotaan selvät askelmerkit siihen, kuinka ottaa vastuu uskonratkaisun tehneen lähimmäisen kasvattamisesta Jeesuksen opetuslapseksi.
 
Varusta Suomi! -viikonlopuilla tavoitellaan sitä hedelmää, joka pysyy. Läpikäyty viikonloppu antaa innostavuudessaan maistiaisen siitä, mikä voisi olla meidän kunkin oman seurakuntayhteisön arkea. Kiinnostuneille osallistujille tarjotaan polkua lähteä pidemmille XEE-valmennuksille, ja prosessit lähtivät liikkeelle niin Lahdessa kuin myös Viitasaarellakin.
 
XEE-kurssit tuovat viikoittaiseen arkeen paitsi rukousystävärukoukset myös viikoittaisen käytännönharjoittelun tiiminvetäjän johdolla unohtamatta asiaankuuluvaa teoriaopetusta. Moni havahtuu kädestä pitäen saamaansa ohjauksen toimivuuteen siinä määrin, että päättää alkaa itse varustaa tiiminvetäjänä jotain toista kertomaan ymmärrettävää evankeliumia.
 
Olen tavattoman kiitollinen Jumalalle siitä armosta, että minä sain yhdessä tämän ryhmän kanssa opiskella lähetyskäskyn ydinasioita sekä keskustella Jeesuksen lunastustyöstä lähimpien ihmisten kanssa. Kiitän jokaista osallistujaa ja erityisesti tiiminvetäjiä, joita ilman mitään tällaista ei voi toteuttaa. Yllätyn yhä uudelleen evankeliumin voimasta, joka ilmenee paitsi pelastavan uskon syntymisenä myös palavana intona, jonka valtaamina osallistujat palaavat käymistään kohtaamisista. Kiitän Jeesusta siitä, että hän todella kulkee lupauksensa mukaisesti kanssamme näiden asioiden äärellä.
 
Aleksi Rinne
Varusta Lahti! -manageri