Siirry suoraan sisältöön
Mistä kaikki alkoi?

Esittely

Mistä kaikki alkoi?

XEE eilen ja tänään

Alkutaival

Evangelism Explosion (EE)-työn katsotaan alkaneen vuonna 1962. Raamattukoulusta juuri valmistunut D. James Kennedy päätyi Coral Ridgen seurakunnan pastoriksi. Hänen evankelioivat saarnansa eivät saavuttaneet seurakuntaa: alle vuodessa 45 hengen seurakunta oli kutistunut 17-jäseniseksi. Pohjakosketuksensa aikoihin Kennedy sai kutsun ystävältään, pastori Kennedy Smarttilta, tulla Georgian Scottdaleen. Siellä hän saisi opettaa kymmenpäiväisessä evankeliointitapahtumassa. Turhautuneena Kennedy otti kutsun vastaan. Tarjosihan se pienen henkisen paon epäonnistumisesta kotikentällä…

Georgiaan saavuttuaan Kennedy sai tietää saarnaavansa joka ilta. Toinen uutinen sai hänen niskavillansa pystyyn: joka päivä hänen olisi mentävä paikallisen pastorin kanssa koteihin jakamaan evankeliumia henkilökohtaisesti! Kennedy joutui heti seuraavana aamuna tulikokeeseen, kun hän istui vieraan ihmisen kotona yrittäen kirkastaa tälle evankeliumia. Puolen tunnin sekavan selostuksen jälkeen paikallinen pastori otti ohjat ja johdatti kyseisen henkilön parissakymmenessä minuutissa Kristuksen luo. Kymmenen päivän ajan Kennedy seurasi vierestä tämän pastorin työskentelyä ja sai todistaa 54 ihmisen tulevan Kristuksen yhteyteen.

Kotiin Kennedy palasi muuttuneena miehenä. Hän ryhtyi heti toteuttamaan oppimaansa ja sai todistaa ensin kymmenien, sitten satojen ihmisten uskoon tulon. Käytännön harjoittelu oli alkanut tuottaa hedelmää.

Pian Kennedy tajusi kykenevänsä tapaamaan vain rajoitetun määrän ihmisiä. Tämän oivalluksen pohjalta hän ryhtyi kouluttamaan toisia tekemään samaa, mitä hän teki. Ajattelemattomuuttaan Kennedy teki kuten monet muut ja ryhtyi pitämään evankeliointikurssia. Kurssilaiset saivat kuusi tuntia luentoja ja heidät lähetettiin yksin työhön. Tulos nolla. Muutaman kuukauden kuluttua Kennedy opetti 12 tuntia ja lähetti oppilaat töihin. Sama tulos: nolla. Muutaman kuukauden päästä vielä syvällisempi ja monimutkaisempi koulutus. Mikään ei muuttunut: nolla.

Lopulta Kennedy oivalsi, ettei hän itsekään ollut kolme vuotta kestäneessä seminaarissa oppinut todistamaan. Vasta kun hänet vietiin käytäntöön oppipoikana, hän alkoi oivaltaa, mistä todistamisessa on kyse. Tuo kymmenen päivän kokemus ihmisten kodeissa oli muuttanut hänen elämänsä, ja hän oli saanut varmuuden toimia Jeesuksen todistajana.

Kennedy muutti toimintatapojaan ja päätti ottaa seurakuntalaisia mukaan koteihin kohtaamaan ihmisiä. Tästä alkoi todellinen seurakunnan muutos ja moninkertaistuminen. Coral Ridgen seurakunnasta tuli USA:n nopeimmin kasvava seurakunta. Kennedyn käytännön pohjalta perustettiin EE-palvelutyö. Työ on levinnyt reilussa puolessa vuosisadassa ympäri maailmaa, ja sen avulla on kohdattu miljoonia ihmisiä. Mainittakoon vielä, että D. James Kennedy ei koskaan luopunut tavoittavasta työstä, vaan vei joka viikko seurakuntalaisiaan kohtaamaan ihmisiä koteihin lopun elämänsä ajan.

 

Nykyhetki

Kansainvälinen Evangelism Explosion (EE) -työ on yksi suurimmista ja nopeimmin kasvavista kristillisistä palvelutöistä maailmassa. Aktiivista EE-/XEE-työtä tehdään tällä hetkellä 83 maassa, mutta se on toiminut täysine koulutuksineen kaikissa maailman maissa (viimeisenä Pohjois-Koreassa vuonna 1995). Sadoissa tuhansissa paikallisseurakunnissa on ollut täysiä koulutuksia 60 vuoden ajan. Vuonna 2019 pidettiin EE- tai XEE-koulutuksia yli 60 000 paikallisseurakunnassa. XEE-materiaali on tuotettu 22 eri kielellä, ja muuta Evangelism Explosion (EE) -materiaalia löytyy kaikilla maailman pääkielillä.

EE-työssä käytetyt materiaalit päivitettiin nykyaikaan, minkä merkiksi liitettiin X-kirjain lyhenteen eteen. Uudella etukirjaimella viitataan X- ja Y-sukupolviin – tämän ajan täysi-ikäiseen väestöön – joita varten EE-työn klassinen keskustelurunkoa uudistettiin. Työn ydin säilytettiin, mutta keskusteluissa käytettävät esimerkit päivitettiin sopimaan paremmin tämän ajan asiayhteyksiin. Nykyään puhumme pääsääntöisesti XEE-työstä.

EE-työ rantautui Suomeen vuonna 1997, ja lyhenteen merkitys käännettiin suomeksi muotoon ”Evankeliointi Elämäntapana”. Suomen koulutuksissa on kohdattu käytännössä ainakin 40 eri maan kansalaisia. Koulutuksia on pidetty kotimaassamme suomen kielen lisäksi ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi, espanjaksi, arabiaksi ja viittomakielellä.

XEE-työ on levinnyt Suomesta myös rajojemme ulkopuolelle. Olemme pitäneet koulutuksia mm. Ruotsissa, Hollannissa, Latviassa, Itävallassa, Sveitsissä, Englannissa (mm. Kensington Temple), Irlannissa, Saksassa, Israelissa, Sri Lankassa, Ecuadorissa, Costa Ricassa ja Kuubassa. Näiden lisäksi noin 15 muussa maassa on alkanut pysyvä ja hedelmällinen XEE-työ Suomen vaikutuksesta.

XEE-työssä puhumme kaikesta huolimatta suurten lukujen sijaan aina mieluiten yhdestä pienemmästä luvusta: se luku on yksi. Keskitymme siihen, että kohtaamme yhden läheisemme kunnolla ja olemme häntä varten. Opastamme häntä ja pyrimme tekemään hänestä opetuslapsen.

Saamme kuitenkin kohdata koulutuksen aikana monta ihmistä. Kun elämäntapamme muuttuu, saatamme päästä tekemään useitakin opetuslapsia omassa arjessamme.

 

Miten se toimii?

XEE:n kolme peruspilaria

Rukousystävärukoukset

2. Moos. 17:8-16 kuvaillaan israelilaisten käymää taistelua, jonka aikana Mooses seisoi kukkulan huipulla kädet kohotettuina. Israelilaiset olivat voitolla niin kauan, kun hänen kätensä pysyivät ylhäällä. Kädet alkoivat kuitenkin painaa kesken taistelun, jolloin Mooses sai avukseen Aaronin ja Huurin. He kannattelivat Mooseksen käsiä taistelun voitokkaaseen loppuun asti.

Rukousystävät ovat jokaisen opiskelijan ja tiiminvetäjän "Aaron" ja "Huur". Heidän tukensa on eräs koulutuksen onnistumisen avaintekijöistä, sillä evankeliumin kertominen ja rukous ovat toisistaan erottamaton pari. Rukousystävien kanssa rukoillaan vähintään 15 minuuttia viikossa koko XEE-koulutuksen ajan. XEE-klinikan aikana rukoillaan rukousystävien kanssa myös kahtena edeltävänä ja seuraavana viikkona.

Käytännön harjoittelu

Todellinen oppiminen tapahtuu vasta, kun teoria siirretään käytäntöön. Jokaisella koulutuskerralla lähdetään kolmen hengen tiimeissä tapaamaan niitä läheisiä, jotka eivät vielä tunne Jeesusta. Keskusteluissa käytetään koulutuksessa opittuja menetelmiä tiiminvetäjän avustuksella. Kohtaamisiin varataan aikaa kurssista riippuen 2-3 tuntia. XEE-koulutuksessa tehdään vähintään 12 käytännön harjoittelua, XEE-klinikoissa neljä.

Tapaamiset sovitaan osallistujien läheisten kanssa etukäteen. Tilannekohtaisesti voidaan lähteä tavoittamaan myös uusia tuttavuuksia. Kuitenkin ensisijainen tarkoitus on hyödyntää opiskelijoiden (ja tiiminvetäjien) jo olemassa olevia yhteyksiä – niitä, joita joka tapauksessa kohtaisi omassa arjessaan.

Tiiminvetäjät

Kun XEE-koulutuksessa muodostetaan kolmen hengen tiimejä, niihin valitaan koulutuksen jo aiemmin läpäissyt henkilö tiiminvetäjäksi. Tiiminvetäjä on "kokemusasiantuntija", joka voi antaa opiskelijalle aidon tuen ja rohkaisun kohti itsenäistä, evankelioivaa elämäntapaa. Hän pohtii tiiminsä kanssa oppitunnilla käytyjä asioita sekä vastaa opiskelijoiden toiminnasta käytännön harjoitteluissa.

Tavoitteemme on, että koulutuksen läpäissyt opiskelija on valmis toimimaan itse tiiminvetäjänä. Toisten opettaminen auttaa koulutuksen käynyttä pysymään hyvin alkaneessa, todistavassa elämäntavassa. Kun opettaa itse muita, koulutuksessa saatu tieto muuttuu ymmärrykseksi. Olemme nähneet, että tiiminvetäjänä toimiminen tukee aitoa opetuslapseuttamista ja siten Jeesuksen todistajien moninkertaistamista.

XEE-koulutuksen opetussisältö

1. Yhteys elämään

Hyvät ihmissuhteet ovat onnellisen elämän perusta ja tarjoavat hyvän mahdollisuuden kertoa uskosta. Tässä osiossa opitaan kehittämään ihmissuhdetaitoja. Nämä taidot auttavat syventämään nykyisiä ihmissuhteita ja luomaan uusia.

2. Kerro elämästä

Tässä osiossa opitaan kertomaan uskosta elävästi ja kuulijaa kunnioittaen. Kurssilaiset kirjoittavat oman todistuksensa, oppivat ohjaamaan keskustelua lempeästi ja kertomaan evankeliumin kertomusten avulla.​

3. Moninkertainen elämä

Uusi uskova on kuin vauva, joka tarvitsee huolenpitoa. Tässä osiossa opiskellaan kasvattamaan uutta uskovaa. Opit myös, miten siirrät oppimasi evankelioivan elämäntavan muille seurakuntalaisille.

Miten XEE ja seurakunta liittyvät toisiinsa?

XEE ja seurakunta

XEE sopii vaivattomasti seurakunnan omaksi toiminnaksi. Olemme toteuttaneet Suomessa XEE-koulutuksia jo 14 eri kirkkokunnassa. Näin autamme seurakuntia ottamaan haltuun Jeesuksen antaman lähetyskäskyn “Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille.” (Mark. 16:15)

Koulutamme seurakunnan vastuunkantajia XEE-klinikalla aloittamaan XEE-koulutukset omassa seurakunnassaan. Koulutukset auttavat siirtämään evankeliumin kertomisen vastuun palkatulta henkilökunnalta koko seurakunnan yhteiseksi asiaksi. Jokainen kurssin suorittanut seurakuntalainen voi kouluttaa toisia tiiminvetäjänä. Näin todistajien määrä moninkertaistuu seurakunnassa luontevasti.

Tämän päivän ihmiset ottavat sanoman vastaan parhaiten jo tuntemiltaan ihmisiltä. Siksi on tärkeää, että mahdollisimman moni kristitty kertoo uskostaan. Tavoitteenamme XEE:ssä on, ”että kaikki kertoisivat, että kaikki kuulisivat”. XEE on ensisijaisesti ystäväevankeliointia, jossa opiskellaan kertomaan evankeliumi omassa elinpiirissä oleville ihmisille.

”XEE on syntynyt seurakunnan yhteydessä ja on aina ollut seurakuntaan pohjautuvaa työtä. Todistajat kutsutaan mukaan seurakunnasta, heidät varustetaan seurakunnassa, seurakunta lähettää heidät, he kertovat ilman puolusteluja seurakunnastaan, tuovat uusia uskovia seurakuntaan ja hoivaavat heitä seurkunnassa.”
– D. James Kennedy

Evankeliumi kuuluu myös lapsille. Toivon Polku – raamattukerhon avulla voit varmistaa, että seurakuntasi lapset ymmärtävät, mistä evankeliumissa todella on kyse. Kokemuksemme mukaan useat lapset innostuvat Raamatun sanomasta niin paljon, että ovat halukkaita kertomaan siitä myös perheilleen ja ystävilleen. Kerhon ohjaajaksi voi valmistua Toivon Polku -opettajakoulutuksessa.

“Olen harjoitellut Toivon polkua 9-vuotiaan lapseni kanssa.
On ollut hieno huomata miten innossaan hän on siitä.
Hän on heti valmis lopettamaan oman mielenkiintoisen asiansa
ja ryhtyy harjoitusoppilaakseni sitä ehdottaessani.”
– Teija

Siis mitä ihmettä?

Kysymyksiä ja vastauksia

Mikä tekee XEE:stä niin ainutlaatuisen?

Käytännönläheisyys erottaa XEE:n monista muista evankeliointikoulutuksista. XEE:n aikana ei vain tankata teoriaa (joka unohtuu helposti kurssin jälkeen), vaan myös iskostetaan se ”selkärankaan” tekemällä niitä asioita, joita koulutuksessa opetetaan.

XEE on kiinnostava myös siksi, että se sopii kaikille uskoville seurakunnasta, palvelutehtävästä, kutsumuksesta tai muusta asemasta riippumatta. Koulutus tukee yksittäisen seurakuntalaisen uskonelämää merkittävällä tavalla. XEE voi parhaimmillaan edistää seurakunnan elinvoimaisuutta varsinkin, jos seurakuntien johtajat ja vastuunkantajat käyvät koulutuksen läpi. Esimerkin voima on valtava, kuten huomaamme D. James Kennedyn tarinassa.

Eräs XEE:n erityispiirteistä on sen voimakas moninkertaistuminen ja vuorovaikutteisuus. Olemme D. James Kennedyn tapaan oivaltaneet, ettemme tavoita maailmaa evankeliumilla yksin puurtamalla. Käytämme rajallisen aikamme viisaasti, kun opettelemme kertomaan Jeesuksesta ymmärrettävästi ja siirrämme oppimamme asiat eteenpäin.

Ajatellaan, että yksi tiiminvetäjä kouluttaa kaksi todistajaa, jotka kouluttavat kaksi lisää. Tiiminvetäjän työ on tuottanut jo kuusi varustettua Jeesuksen todistajaa. Jos jokainen näistä XEE-koulutuksen käyneistä kouluttaa edelleen kaksi uskovaa, niin kymmenen kurssin päästä Jeesuksen todistajia on koulutettu huimat 2 046 kappaletta! Ja tämä luku saadaan tilanteesta, jossa jokainen XEE-koulutettu on mukana vain kerran uudestaan. Monet kuitenkin innostuvat evankeliumista ja muiden varustamisesta niin, että toimivat XEE-kouluttajina vuodesta toiseen…

Tuskinpa yksittäinen ihminen kykenee kertomaan Jeesuksesta yli kahdelletuhannelle hengelle henkilökohtaisesti, saati tekemään näin montaa opetuslasta. Jokainen varustettu todistaja voi sen sijaan tehdä niin ainakin yhdelle läheiselleen – ja parhaassa tilanteessa opettaa hänet viemään evankeliumia lähipiirilleen! Tässä toteutuu moninkertaistumisen ihme: kun keskitymme tekemään käännynnäisten sijaan opetuslapsia, saamme kantaa pysyvää hedelmää Jumalan valtakuntaan.

Eiväthän kaikki ole evankelistoja?

Ei tietenkään. Millainen olisikaan ruumis täynnä silmiä? (1. Kor. 12:12-31)

Meidän on kuitenkin oltava aina valmiit vastaamaan kaikille, jotka kysyvät toivomme perustasta. (1. Piet. 3:15) Emme tähtää evankelistojen tuottamiseen, emmekä odota kaikkien kertovan Jeesuksesta jokaiselle vastaantulijalle koulutuksen päätyttyä. Sen sijaan haluamme varustaa aivan tavallisen Jeesuksen seuraajan – sinut – niihin tilanteisiin, joissa avautuu tilaisuus kertoa Jeesuksen elämää muuttavasta voimasta.

Myös monet hengellisen työn tekijät kokevat valtavaa kasvua XEE-koulutuksen aikana. Perusasioihin palaaminen ja erilaisten ihmisten kohtaaminen yllättävät haastavuudellaan heidätkin, jotka ovat jo kokeneita konkareita. XEE-koulutus tarjoaa turvallisen ympäristön haastaa omia ajattelu- ja toimintamallejaan ja antaa tilaa inhimillisyydelle. Osallistujat pääsevät oppimaan toisiltaan ja rakentumaan yhteisessä uskossa teorian opettelun, käytännön harjoitteluiden sekä kokemusten jakamisen kautta. Kasvun paikkoja on siis tarjolla sekä riviseurakuntalaiselle että hengellisen työn tekijälle!