XEE KURSSI

Aktivoi koko seurakunta toteuttamaan lähetyskäskyä arjessa.

XEE on intoa ja iloa pursuva kurssi, jonka aikana kurssilaiset pääsevät kertomaan evankeliumia läheisilleen. XEE pureutuu uskonelämän ja evankeliumin ytimeen käytännön tasolla. Haasteet ja  panokset ovat kovia, mutta palkinnotkin sitä suurempia. Olemme saaneet nähdä kurssien aikana monien johdattavan omia perheenjäseniään ja tuttujaan uskon tielle.

Emme halua vain itse kokea näitä siunaavia ja innostavia hetkiä. Me koulutamme seurakuntanne omat vastuunkantajat järjestämään XEE-kursseja itsenäisesti. He taas kouluttavat seurakuntalaisia 12-viikkoisella XEE-kurssilla elämään todistavaa elämää. Kurssin käyneistä tulee uusia tiimin vetäjiä ja pian myös kurssiopettajia. Tällä tavalla XEE:stä parhaassa tapauksessa tulee seurakuntanne jatkuvaa toimintaa, jota ylläpitävät innokkaat arkipäivän evankelistat.

XEE-KURSSIN OPETUSSISÄLTÖ

 1. Yhteys elämään
  Hyvät ihmissuhteet ovat onnellisen elämän perusta ja tarjoavat hyvän mahdollisuuden kertoa uskosta. Tässä osiossa opitaan kehittämään ihmissuhdetaitoja. Nämä taidot auttavat syventämään nykyisiä ihmissuhteita ja luomaan uusia.
 2. Kerro elämästä
  Tässä osiossa opitaan kertomaan uskosta elävästi ja kuulijaa kunnioittaen. Kurssilaiset kirjoittavat oman todistuksensa ja oppivat ohjaamaan keskustelua lempeästi ja kertomaan evankeliumin kertomusten avulla.
 3. Moninkertainen elämä
  Uusi uskova on kuin vauva, joka tarvitsee huolenpitoa. Tässä osiossa opiskellaan kasvattamaan uutta uskovaa. Opit myös miten siirrät oppimasi evankelioivan elämäntavan muille seurakuntalaisille.

XEE:N 3 PILARIA

XEE-kurssilla on kolme kantavaa tekijää, joita ilman ei yhtäkään XEE-kurssia voi järjestää. Nimitämme näitä XEE:n peruspilareiksi.

 1. Rukous
  Evankeliumin kertominen ja rukous ovat toisistaan erottamattomia. Jokainen kurssilainen on velvoitettu rukoilemaan viikottain kahden ystävänsä kanssa koko kurssin ajan. Kokemus on opettanut, ettei tässä sodassa kestä ja kurssi jää kesken ilman rukousta.
 2. Käytäntö
  Opetus ja käytäntö ovat toisiaan vahvistavia. Pelkän teorian opiskelu ei riitä uuden elämäntavan omaksumiseen. Kurssilaiset kohtaavat uskosta osattomia ihmisiä tiiminsä kanssa joka viikko koko kurssin ajan luoden ystävyyttä ja kertoen uskostaan. (Kurssilaiset haastetaan järjestämään tapaamisia tuttujen ja sukulaisten luokse, mutta kohtaamme myös tuntemattomia ihmisiä.)
 3. Henkilökohtainen ohjaus
  Tiiminvetäjä kahden kurssilaisen kanssa muodostaa opiskeluryhmän. Ryhmä pohtii yhdessä oppitunnilla läpikäytyjä asioita ja lähtee yhdessä kohtaamaan ihmisiä käytännön harjoitteluissa. Ryhmän toiminnasta vastuu on aina tiiminvetäjällä, joka tukee ja rohkaisee kurssilaisia kohti itsenäistä evankelioivaa elämäntapaa.

Lue lisää XEE:n kolmesta peruspilarista.

Kurssin läpäisseitä me rohkaisemme toimimaan tiiminvetäjänä seuraavilla kursseilla. Tästä seuraa ainakin kolme hyvää asiaa:
1. Kun itse opettaa muita, opittu tieto muttuu ymmärrykseksi.
2. Muita kouluttamalla voi moninkertaistaa uskosta todistavien määrän.
3. Toisten opettaminen auttaa pysymään kiinni todistavassa elämäntavassa.